BODY MASSAGE – Massage Nail & SPA 68 Phú Quốc

BODY MASSAGE

BODY MASSAGE WITH NATURAL OIL
Natural oil body massage is a combination of essential oils with traditional Vietnamese massage techniques. The exquisite and artistic ingenuity from stroking, squeezing and pressing movements on your body, helping to relax the gentle muscles.

MASSAGE CƠ THỂ BẰNG TINH DẦU THIÊN NHIÊN
Massage body tinh dầu thiên nhiên là sự kết hợp giữa các loại tinh dầu với kỹ thuật xoa bóp cổ truyền Việt Nam. Sự khéo léo đầy tinh tế và nghệ thuật từ các động tác vuốt, bóp, ấn trên cơ thể bạn, giúp giãn cơ nhẹ nhàng.

천연 오일 바디 마사지
천연 오일 바디 마사지는 에센셜 오일과 베트남 전통 마사지 기법을 결합한 것입니다. 몸을 쓰다듬고, 쥐고, 누르는 움직임의 정교하고 예술적인 독창성은 부드러운 근육을 이완시키는 데 도움이 됩니다.

350 000 vnd/60Minute  

500 000 vnd / 90 Minute

M4340260-500x300
MRNUNENU

BODY LOTION MASSAGE & HOT STONE
Massage lotion cream is a massage method with lotion that combines with hot stone to help infuse the cream deeper into the skin, making it more effective when combined with this wonderful combination when combined with lotion cream Better for your skin, keep your skin moisturized with a smooth cream that will help you turn off the rough, rough weather caused by your skin, keep your skin youthful. Massage from light to moderate.

MASSAGE DƯỠNG THỂ & ĐÁ NÓNG
Massage lotion cream là phương pháp massage với lotion kết hợp với đá nóng giúp kem thẩm thấu sâu hơn vào da mang lại hiệu quả cao hơn khi kết hợp với sự kết hợp tuyệt vời này khi kết hợp với kem lotion sẽ tốt hơn cho làn da của bạn, giữ ẩm cho làn da của bạn với một chất kem mềm mịn sẽ giúp bạn đánh bật sự thô ráp, sần sùi do thời tiết gây ra, giữ cho làn da luôn tươi trẻ. Massage từ nhẹ đến vừa phải.

바디로션 마사지 & 핫스톤
마사지 로션 크림은 로션을 핫 스톤과 결합하여 크림이 피부 깊숙이 스며들도록 도와주는 마사지 방법으로 로션 크림과 결합하면 더욱 효과적입니다. 피부로 인한 거칠고 거친 날씨를 진정시키고, 피부를 젊게 유지시켜주는 매끈한 크림. 가벼운 것부터 중간 정도까지 마사지하십시오.

500 000 vnd/60MIN

700 000 VND/90 MIN

BODY MASSAGE BY HOT STONE
Hot stone massage is a way of acting on the human body in the form of heat waves of volcanic rocks created by tiny vibrations, generated by differences or changes in temperature, which help to increase energy in the body. , able to absorb toxins.The premise behind hot stone massage therapy is that the direct heat of the stones relax muscles, The hot stones have a sedative effect that can relieve chronic pain, detoxification and promote deep, allowing the therapist access to their deeper muscle layers. Combining hot stone protocols with a full body massage provides a very healing and effective experience. The hot stones also expand blood vessels, which encourages blood flow throughout the body. The hot stones have a sedative effect that can relieve chronic pain, reduce stress and promote deep relaxation.

Massage đá nóng là cách thức tác động lên cơ thể con người dưới dạng sóng nhiệt của đá núi lửa được tạo bởi các rung động cực nhỏ, sinh ra do sự chênh lệch hoặc thay đổi nhiệt độ, giúp tăng cường năng lượng trong cơ thể. , có khả năng hấp thụ độc tố. Tiền đề đằng sau liệu pháp mát-xa bằng đá nóng là sức nóng trực tiếp của những viên đá làm thư giãn cơ bắp, Những viên đá nóng có tác dụng an thần có thể làm giảm đau mãn tính, giải độc và thúc đẩy sâu, cho phép nhà trị liệu tiếp cận cơ bắp sâu hơn của họ lớp. Kết hợp các liệu trình đá nóng với mát-xa toàn thân mang lại trải nghiệm chữa bệnh rất hiệu quả. Những viên đá nóng cũng làm giãn mạch máu, khuyến khích máu lưu thông khắp cơ thể. Những viên đá nóng có tác dụng an thần có thể làm giảm đau mãn tính, giảm căng thẳng và thúc đẩy thư giãn sâu.

핫스톤 마사지는 온도의 차이나 변화에 의해 발생하는 미세한 진동이 화산암의 열파 형태로 인체에 작용하는 방식으로 체내 에너지 증가에 도움을 준다. , 독소를 흡수할 수 있습니다. 핫 스톤 마사지 요법의 전제는 스톤의 직접적인 열이 근육을 이완한다는 것입니다. 핫 스톤은 만성 통증을 완화하고 해독을 촉진하며 치료사가 더 깊은 근육에 접근할 수 있도록 하는 진정 효과가 있습니다. 레이어. 핫 스톤 프로토콜과 전신 마사지를 결합하면 매우 치유되고 효과적인 경험을 제공합니다. 뜨거운 돌은 또한 혈관을 확장시켜 몸 전체의 혈류를 촉진합니다. 뜨거운 돌은 만성 통증을 완화하고 스트레스를 줄이며 깊은 이완을 촉진할 수 있는 진정 효과가 있습니다.
massage-da-nong-nail-spa-68-phu-quoc
M4340284-500x300

HYMALAYA MASSAGE COMBINED JAPAN MASSAGE
Himalayan salt rock massage with essential oils helps to circulate blood in the body, create a feeling of comfort, stimulate the body to self-eliminate, eliminate toxins, reduce muscle tension, nerves, clear meridians, reduce stress and fatigue. Especially replenishing abundant energy after working and tired hours
Japanese body massage at Ho-ne Care applies Seikotsu therapy – Japan. SEIKOTSU therapy is based on the principle of “GET SUCCESSFULLY” in the traditional Japanese martial art of Judo; is one of the quintessence of traditional Japanese medicine.
SEIKOTSU therapy is a treatment through chiropractic effects; activates the body’s self-healing ability. Combined with the adjustment of a healthy and appropriate lifestyle; The patient will gradually recover without drugs or other invasive surgical methods

MASSAGE CƠ THỂ ĐÁ HYMALAYA KẾT HỢP MASSAGE JAPAN
Massage đá muối Himalaya với tinh dầu giúp lưu thông khí huyết trong cơ thể, tạo cảm giác thoải mái, kích thích cơ thể tự bài tiết, đào thải độc tố, giảm căng thẳng cơ bắp, dây thần kinh, đả thông kinh mạch, giảm căng thẳng mệt mỏi. Đặc biệt bồi bổ nguồn năng lượng dồi dào sau những giờ làm việc, mệt mỏi
Massage body theo phương pháp Nhật Bản tại Ho-ne Care áp dụng liệu pháp Seikotsu – Nhật Bản. Liệu pháp SEIKOTSU dựa trên nguyên lý ” LẤY NHU THẮNG CƯƠNG ” trong môn võ Judo cổ truyền của Nhật Bản; là một trong những tinh hoa của nền Y học cổ truyền Nhật Bản.
Liệu pháp SEIKOTSU là liệu pháp điều trị thông qua các tác động nắn chỉnh xương khớp; kích hoạt khả năng tự hồi phục của cơ thể. Kết hợp với việc điều chỉnh chế độ sinh hoạt lành mạnh, phù hợp; bệnh nhân sẽ dần hồi phục mà không cần dùng thuốc hoặc các phương pháp phẫu thuật xâm lấn khác

히말라야 마사지 컴바인드 재팬 마사지
에센셜 오일을 사용한 히말라야 암염 마사지는 몸의 혈액 순환을 돕고 편안함을 느끼며 신체가 스스로 제거하도록 자극하고 독소를 제거하며 근육 긴장, 신경, 맑은 경락을 줄이고 피로를 줄이는 데 도움이 됩니다. 특히 일과 후 피곤한 시간에 풍부한 에너지 보충
Ho-ne Care의 일본 전신 마사지는 일본의 세이코츠 요법을 적용합니다. SEIKOTSU 테라피는 일본 전통 무술 유도의 “성공” 원칙을 기반으로 합니다. 일본 전통 의학의 정수 중 하나입니다.
SEIKOTSU 요법은 카이로프랙틱 효과를 통한 치료입니다. 신체의 자가 치유 능력을 활성화합니다. 건강하고 적절한 생활 방식의 조정과 결합; 환자는 약물이나 다른 침습적 수술 방법 없이 점차 회복됩니다.

Scroll
0567889399